🔴 Prevelika tolerancija je jasan znak mekih ili pak nepostojećih granica.

🟠 Nepostojeće granice su jasan pokazatelj nedovoljnog vrednovanja sebe u raznim aspektima.

🟡 Nedovoljno vrednovanje sebe je čist primer nedostatka ljubavi, poštovanja, brige o sebi itd.

🟢 Ovo lista bi mogla da se nastavi ali već razumete i vidite poentu.

🔵 Vodite računa o sebi, najbolje to možete da uradite samo vi, ne neko drugi jer samo vi znate šta je najbolje za vas.

🟣 Svaka promena kreće sa prihvatanjem sebe, preko otpuštanja nekorisnog i tek onda usvajanja korisnog.

🟤 Da bi promena nastala prvo i najosnovnije je da pitate sebe ŠTA JA TO ŽELIM I ZAŠTO TO ŽELIM?

⚫ Hajde samo lagano danas i nežno sa sobom, a ja vam želim divan i uspešan dan.

#inspiracija #motivacija #edukacija #realizacija #promena #prihvatanje #strah #stres #briga #ljubav #postovanje #zdravlje #mentalnahigijena #radnasebi

Categories:

Nema komentara.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *