Pratite moj rad

Pre neke odluke hajde daj sebi vremena za još: Jedan udah ILI Jedan kratak telefonski poziv […]
Kako vidiš svoju budućnost? Budućnost nije tamo negde ili kod nekog, tvoja budućnost je ovde i […]
Svesnost smanjuje iznenađenje. Hm, kako to? Hajde da krenem od banalne stvari kao što je šetnja […]