Pratite moj rad

Pre neke odluke hajde daj sebi vremena za još: Jedan udah ILI Jedan kratak telefonski poziv […]
Pročitaj ovo što sledi i pretvori želje u cilljeve. Ako kažeš sebi nešto u formi želje […]