Pratite moj rad

Kako to sve uvek biva spontano, za naše najveće dobro i bez po muke sa ovim […]
Zabrinutost lako može preći u strah i ako se ljubav poistoveti sa strahom tu se kriju […]