Pratite moj rad

Svesnost smanjuje iznenađenje. Hm, kako to? Hajde da krenem od banalne stvari kao što je šetnja […]