Pratite moj rad

Ovo ne pišem zbog dubine povezivanja sa Zemljom i traženjem višeg smisla kroz ukorenjavanje, iako je […]
U prirodi je sve u harmoniji. Životinje, biljke, voda, vazduh i zemlja.Bili smo i mi nekada […]