Pratite moj rad

Potpuno pogrešan način rada sa emocijama je potiskivanje istih.Sve šta odbijamo da obradimo, prihvatimo i iskažemo […]
Svesnost smanjuje iznenađenje. Hm, kako to? Hajde da krenem od banalne stvari kao što je šetnja […]