Ima ljudi koji misle da se širenje pozitivne energije može naučiti, da postoje fraze, reči ili rečenice koje stvaraju pozitivnu energiju same po sebi. 🌀 Nije tako. 🙂 Energija, pozitivna ili negativna, nalazi se u čoveku. ❤️ Ne može iz čoveka izaći ono čega tamo nema. 🍀 Da bismo mogli da širimo mir, moramo se najpre napuniti mirom. 🙏 Da bismo mogli da širimo radost, mora nam najpre srce biti radosno. 😇 U suprotnom, i reči najveće utehe zvučaće kao napad iz usta nezadovoljnog čoveka. 🎭

🔹Karl Gustav Jung🔹

#mir#pozitiva#motivacija#inspiracija#edukacija#realizacija#energija#citat#život#karlgustavjung#psihologija#emocija#ličnirazvoj#viktorjeremic

Categories:

Nema komentara.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *